Nạp game

Lịch sử nạp

I. Giới thiệu về website congnap.vn
Viettel Media xây dựng website congnap.vn với mục đích cung cấp các dịch vụ tính phí liên quan đến các trò chơi điện tử (hay còn gọi là game). Website congnap.vn được vận hành đa phiên bản: website/wapsite và truyền thông chủ yếu cho đối tượng người dùng là giới trẻ. Theo đó, Viettel Media sẽ kết hợp các ưu thế và tiện ích của nhà mạng để đơn giản hóa việc sử dụng, trải nghiệm của người dùng.

II. Quy chế hoạt động của website congnap.vn
Điều 1. Giải thích từ ngữ
- “Thỏa thuận”: Là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên website congnap.vn, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
- “Congnap.vn”: Là trang web được truy cập tại địa chỉ https://congnap.vn.
- “Nhà cung cấp”: Công ty Truyền thông Viettel hoặc viết tắt là Viettel Media.
- “Thông tin cá nhân”: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, mạng xã hội và thông tin khác theo quy định của pháp luật.
- “Người dùng/thành viên”: Là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên trang web congnap.vn.
- “Sở hữu trí tuệ”: Là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
Điều 2. Đăng ký tài khoản
- Một số tính năng của congnap.vn yêu cầu Người dùng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng.
- Người dùng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng website congnap.vn và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
- Nếu Người dùng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho Nhà cung cấp bằng thông tin đề cập tại mục Liên hệ.
- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:
- Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của congnap.vn hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản Người dùng gây ra. Congnap.vn sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người dùng phát sinh do việc tài khoản của Người dùng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.
- Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của Người dùng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ email (thư điện tử) từ trang web/wap, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.
- Congnap.vn có quyền từ chối truy cập ngay lập tức đối với Người dùng vi phạm Thỏa thuận này mà không cần thông báo lý do.
Điều 3. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin
- Congnap.vn là một website/wapsite dành cho người dùng trên các thiết bị có kết nối mạng internet, nhằm cung cấp các dịch vụ tính phí liên quan đến các trò chơi điện tử.
- Người dùng đồng ý để Viettel Media khai thác, sử dụng các nội dung đã được họ cung cấp, trao đổi, chia sẻ trên congnap.vn
Điều 4. Quyền, trách nhiệm của Người dùng
- Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp, trao đổi thông tin trên congnap.vn. Nếu vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Viettel Media sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người dùng và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người dùng trước pháp luật nếu cần thiết.
- Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Viettel Media sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Viettel Media sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
- Trong quá trình sử dụng congnap.vn, Người dùng được hỗ trợ theo thông tin đăng tải tại trang chủ website/wapsite.
- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Nhà cung cấp:
- Viettel Media có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng congnap.vn trên trang chủ của website/wapsite.
- Có trách nhiệm thiết lập hệ thống, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người dùng đồng thời thông báo cho người dùng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản và Bảo đảm quyền quyết định của người dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Viettel Media không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
- Viettel Media cam kết không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm nêu tại Điều 3 Thỏa thuận này.
- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, Viettel Media có quyền sử dụng những thông tin mà Người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp website theo quy định.
- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng theo quy định. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng.
- Viettel Media chỉ cung cấp tài khoản đăng ký của người dùng khi được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. Trong quá trình đăng ký tài khoản, Viettel Media có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng website, nếu người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp này, Viettel Media có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người dùng mà không cần sự đồng ý của Người dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người dùng.
- Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người dùng khác, Viettel Media sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm Viettel Media có quyền cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản Người dùng vi phạm. Viettel Media có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, Viettel Media sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.
- Viettel Media sở hữu về hệ thống máy chủ của trang web. Vì vậy, Viettel Media có quyền lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và Viettel Media nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng congnap.vn
Điều 6. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo
- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v... Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Viettel Media cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Viettel Media sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
- Viettel Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người dùng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng trang web congnap.vn. Khi Người dùng giao dịch với bên thứ 3, Người dùng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
Điều 7. Các nội dung khác
1. Thu thập, xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng:
- Trong trường hợp người dùng sử dụng dịch vụ 3G của Viettel, khi truy cập vào trang wap, hệ thống có hỗ trợ tính năng nhận diện thuê bao giúp người dùng không phải khai báo số điện thoại. Nếu người dùng sử dụng mạng wifi hoặc hệ thống không nhận diện được thuê bao, người dùng sẽ được cấp tài khoản với tên sử dụng - user (là số điện thoại của người dùng) và mật khẩu để truy cập và sử dụng dịch vụ.
- Để đảm bảo công khai, khi người dùng gửi yêu cầu tham gia website/wapsite/app (khi không truy cập dịch vụ 3G), Viettel Media sẽ thông báo thu thập thông nội dung sau đây để người dùng xem xét, lựa chọn có tham gia sử dụng dịch vụ hay không. Đây là thông tin bắt buộc phải nhập khi người dùng đăng ký tài khoản trên trang web, wap với thông tin cá nhân sau:
• Mục đích thu thập thông tin cá nhân;
• Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
• Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
- Trong phạm vi của congnap.vn, thông tin của người dùng được sử dụng cho các mục đích sau đây:
• Chủ thể thông tin xác nhận sự đồng ý thông qua các chức năng trực tuyến bảng thông báo trên website/wapsite.
• Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác liên quan đến dịch vụ mà congnap.vn cung cấp
• Đồng thời, Viettel Media xây dựng hệ thống kỹ thuật và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân
Ngoài các mục đích trên Viettel Media không được phép thu thập, sử dụng thông tin của người dùng vào bất kỳ mục đích gì.
2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người dùng
- Công ty Truyền thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm về mật khẩu và bản quyền phần mềm thiết kế, phần mềm chống virus, các kỹ thuật đảm bảo cho trang web hoạt động, bảo trì hệ thống, xử lý kỹ thuật khi có sự cố xảy ra.
- Về cơ sở dữ liệu (CSDL): Hệ thống sử dụng CSDL MSSQL đã được update bản vá an toàn thông tin, thu hồi các quyền không cần thiết, đảm bảo các tài khoản được cấp đúng và đủ quyền nhằm ngăn chặn nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng. Cấu hình đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.
- Hệ điều hành máy chủ và mô hình mạng hệ thống đáp ứng và tuân thủ đúng quy hoạch và quy định về an toàn thông tin.
- Về checklist giám sát và KPI: Hệ thống đã có công cụ giám sát và cảnh báo ứng dụng tự động, kiểm tra một phút một lần và gửi cảnh báo qua tin nhắn cho Quản trị viên. Hệ thống cũng đã có log ứng dụng, đảm bảo log theo thời gian thực và được hiệu kiểm hiệu năng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiệu năng.
- Cơ chế dự phòng và phân tải hệ thống: Hệ thống dự phòng theo cơ chế Active – Standby trong đó server chạy CMS và Media đã dựng dự phòng Web Server, trên Web Server cũng đã dựng dự phòng CMS và Media.
- Chỉ thực hiện công khai thông tin trong trường hợp có sự đồng ý của Người dùng hoặc Cơ quan chức năng, pháp luật yêu cầu.
Điều 8. Hiệu lực của thỏa thuận
- Bằng việc truy cập sử dụng website/wapsite congnap.vn, Người dùng đã đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
- Khi truy cập, sử dụng congnap.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, thiết bị kết nối internet) thì Người dùng cũng phải tuân theo Quy chế này.
- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người dùng, congnap.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng có thể được cập nhật, chỉnh sửa. Congnap.vn sẽ công bố rõ trên website/wapsite, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng congnap.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.